Att använda “align” i Tinkercad

Align (eller justera) är ett av de mest användbara verktygen när du pysslar med vanlig grafik eller 3D-grafik. Här är en kort gif som visar hur du använder det i Tinkercad. tutbas 1. Markera objekten du vill justera. 2. Tryck på adjust och sen align. 3. Välj vilken punkt objekten ska justeras efter. Tinkercad visar i förväg hur det kommer se ut. 4. Done!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *