Top tre inställningar att ha koll på

Shells

Om du inte själv väljer annorlunda så skrivs de flesta modeller ut mer eller mindre ihåliga. Shells har att göra med tjockleken på “skalet”, dvs ytterväggen på ditt objekt. Ju tjockare vägg desto stabilare kan modellen bli, men det tar också längre tid att skriva ut den. Tjockleken beror på hur stor extruder (plastmatare) du har, i de skrivare jag använt är den 0.4 mm.  I makerbot-programvaran anger du bara hur många shells du vill ha, medans du i Cura själv får göra lite matte och ange i millimeter hur tjock vägg du vill ha. 1 shells = 0.4mm, 2 shells = 0.8, 4 shells = 1.6 osv. För bästa resultat kan det också vara klokt att ha de här tjocklekarna i tanke när du skapar din 3d-modell, om du gör en vägg 0.9 mm tjock kommer det bli ett glapp där maskinen inte kan skriva ut något. Detta var något jag inte tänkte alls på i början och tyckte maskinen var lite småkass som inte fyllde i mina linjer ordentligt.
Utskriven pryl med glapp mellan kantlinjerna
En av de första utskrifterna med kassa shells.
utskriven pryl med jämna tightare shells.
Ett bättre resultat efter jag insett att jag skulle tänka på skrivarens linjetjocklekar redan när jag ritade modellen.

Infill

Infill är hur solid du vill att din utskrift ska vara. 0% infill innebär att din modell bara består av ytterväggarna och är ihålig på insidan. Ibland är det vad man önskar, men det kan också göra det färdiga objektet lite instabilt, beroende på form. Vid 100% fyller 3d-skrivaren i hela modellen från topp till botten, vilket man kanske kan vilja om man skriver ut mycket små eller tunna objekt. En infill på 10-20% brukar funka till det mesta. Oberoende av hållbarheten är det bra att ha någon slags infill i modellen, eftersom den fungerar som stöttepelare när det är dags att lägga det översta solida lagret plast. Om du skulle skriva ut en helt tom kub kommer inte “taket” gå att lägga om där inte finns något som plasten kan fästa vid. En blå bläckfiskarm under utskrivning där man ser infill

Layer height

Här ställer du in hur högt du vill att varje lager du skriver ut ska vara. När tillverkare av 3d-skrivare skryter om sina maskiner brukar de lägga vikt vid hur små lager de klarar av. Om det t.ex. står att en skrivare klarar 100 microns, så innebär det att det lägsta den kan lägga är 0.1 mm höga lager. Jag brukar vara nöjd med att skriva ut i 0.2, om jag inte vill göra något väldigt litet och platt, som en knapp. Här är det också bra att tänka på vilken detaljnivå du vill skriva ut i redan när du bygger din modell. Höjden på objektet bör vara jämnt delbart med lagerhöjden. Vill jag göra en snabb utskrift i 0.3 mm layer height vill jag alltså göra modellen 0.9 eller 1.2, eller 30 mm hög.
Utskrift där man tydligt ser ränder
Lager på lager på lager på lager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *